Komapnija Rio Tinto danas je saopštila da ne radii nikakva istraživanja na području opštine Kraljevo, niti ima ikakve veze sa takvim eventualnim istraživanjima.

Navedeno je da je Rio Tinto je u fazi studije izvodljivosti samo jednog projekta u Srbiji, a to je projekat “Jadar” u blizini Loznice.

“Kao multinacionalna kompanija čijim se akcijama trguje na berzama u Londonu, Australiji i u Njujorku, Rio Tinto je u obavezi da o svim svojim projektima od materijalnog značaja, bez obzira na to u kom delu sveta se projekat sprovodi, dostavi odgovarajaća obaveštenja tržištu i akcionarima”, ističe se u kompanijskom saopštenju povodom protesta nekoliko organizacija koje tvrde da Rio Tinto sprovodi geološka istraživanja na teritoriji Kraljeva.

Na globalnoj internet strani kompanije, kao i u izveštajima namenjenim tržištu i akcionarima koji su takodje dostupni na globalnoj internet strani, navedeno je da jedini projekat koji Rio Tinto sprovodi u Srbiji je projekat “Jadar”.

Rio Tinto je medjunarodna kompanija koja posluje u više od 35 zemalja i, kako je istaknuto, veoma joj je stalo da javnost i sve zainteresovane strane raspolažu tačnim informacijama o kompaniji i projektu “Jadar”.