Kompanija Rio Tinto, koja planira otvaranje rudnika litijuma kod Loznice, saopštila je danas da izveštaj Agencije za zaštitu životne sredine (SEPA) potvrdjuje njen ranije izneti stav da promena boje vode u bari (jezeru) u Gornjim Nedeljicama u opštini Slatina nema nikakve veze sa bilo kakvim aktivnostima na lokaciji koju istražuje, već je posledica “cvetanja” algi.

“Izveštaj SEPE dokaz je da promena bolje vode u jezeru u opštini Slatina pokazuje da to nema veze sa bilo kakvim aktivnostima Rio Tinta, već je posledica ‘cvetanja’ algi, te su izjave pojedinaca prenete u medijima o kompaniji kao uzroku promene vode netačne”, navodi se u saopštenju te rudarske kompanije.

Dodaje se da je promena boje vode nastala, kako je pokazao izveštaj SEPA, zbog prisustva pigmenta astaksantina iz grupe karotenoida, čiji masovan razvoj boji vodu u crveno.

SEPA je, kako se navodi izvršila 9. avgusta vanredno uzorkovanje i ispitivanje kvaliteta vode iz te bare sa dva lokaliteta, bliže i dalje od atarskog puta, oba na dva metra daleko od obale i 40 centimetara ispod površine vode i uradila fizičko-hemijske, hemijske i biološke analize.

U izveštaju Agencije objavljenom na njenom sajtu, kako je naveo Rio Tinto, kaže se da je tokom uzorkovanja i obrade uzoraka konstatovana visoka temperatura vode, što je posledica visokih spoljašnjih temperatura tokom dužeg vremenskog perioda.

Ispitivani lokalitet vode okružen je poljoprivrednim obradivim površinama na kojima je zasadjen kukuruz, a te površine tretiraju se stajskim i veštačkim djubrivima (azotnim ili fosfornim).

Tokom kišnih perioda (proleće, jesen i zima) dolazi do spiranja zemljišta i na taj način nutrijenti iz zemljišta dospevaju u vodotokove, jezera i bare i rezultati analiza govore da voda jezera sadrži nutrijente i ukupan fosfor koji služe kao podloga, odnosno hrana za razvoj algi.

Analizom fitoplanktona na oba lokaliteta utvrdjena je eutrofikacija i hipereutrofikacija, što su uslovi koji su pogodovali “cvetanju” vode.

“Na uzorku jedan konstatovana je crveno -narandžasta boja vode, koja potiče od masovnog razvoja vrste Euglena sanguinea, odnosno ‘cvetanja’ algi”, navodi se u saopštenju Rio Tinta.