Prema njegovim rečima, taj predlog je „najcelishodniji“, jer su do te obale „leševi iz Jasenovca i sa čitave teritorije genocidne Nezavisne države Hrvatske (NDH) stizali Savom“.

Na pitanje da li je u planu da se obeleži i Staro sajmište, Ristić je rekao da je vlada Srbije prošle nedelje osnovala Memorijalni centar Staro sajmište, koji će „postepeno zaživeti u narednim nedeljama i mesecima“.

„Muzej je ponudio logistiku da se memorijalni centar ‘postavi na noge’, obezbedjena su sredstva i radovi na centralnoj kuli treba da počnu krajem zime, a rekonstruisaće se i italijanski paviljon“, kazao je Ristić.

Naglasio je da će se dva objekta raditi naredne godine, a da će u narednih nekoliko godina čitav kompleks biti rekonstruisan.

Istakao je i da je zakonom o osnivanju tog memorijalnog centra lokalitet Topovskih šupa takodje zaštićen i da pripada memorijalnom centru.

„Više niko neće moći da interveniše i radi bilo šta neprimereno na lokalitetu memorijalnog centra Staro sajmište i lokalitetu Topovske šupe na Autokomandi“, rekao je direktor Muzeja žrtava genocida.

Upitan zašto je bitno da znamo šta se desilo u Jasenovcu, Ristić je rekao – „zato što se takva strahota može ponoviti“.

„I to se ponavljalo devedesetih godina, to se ponavlja, u manjem obimu ali sa istim karakteristikama, na Kosovu i Metohiji“, kazao je Ristić.

Prema njegovim rečima, ta inicijativa „nipošto ne znači mržnju prema drugima“.

„Naprotiv. Ukoliko smo utemeljeni u znanju, mi odbacujemo svaku vrstu mržnje, stereotipa“, naveo je Ristić.

//