Izveštaj treba da sadrži i podatke o prilozima i imovini uz prethodno pribavljeno mišljenje ovlašćenog revizora.

Od obaveze podnošenja mišljenja ovlašćenog revizora izuzimaju se registrovane političke stranke i grupe građana koje u godini za koju podnose godišnji izveštaj o finansiranju imaju priliv ili odliv sredstava po računima čiji iznos ne prelazi jednu prosečnu neto zaradu.

Godišnji izveštaj o finansiranju se podnosi obavezno preko sistema za elektronsko podnošenje izveštaja i u pisanoj formi.