U zaključcima se ističe i “snažno očekivanje” Unije da Srbija ispuni svoju obavezu preuzetu u okviru pregovaračkog okvira i da pojača usklađivanje sa zajedničkim spoljnim i bezbednosnim pozicijama EU i restriktivnim merama kao pitanje od najvećeg prioriteta.
Kako stoji u nacrtu zaključaka, ministri EU će pozdraviti činjenicu da je nova vlada Srbije afirmisala integraciju u EU kao svoj strateški cilj ali će se tražiti da se ta afirmacija dokaže konkretnim aktivnostima.

“Posebno u kontekstu agresorskog rata Rusije protiv Ukrajine, Savet očekuje od Srbije da pokaže nedvosmislenu posvećenost EU i da se založi za naše zajedničke principe i vrednosti. Savet takođe poziva srpske vlasti da objektivno i nedvosmisleno komuniciraju o EU i da se aktivno angažuju na sprečavanju i suzbijanju svih oblika dezinformacija i stranih manipulacija informacijama u svim medijskim kanalima”, navodi se u nacrtu zaključaka.

Zaključke koje usvoje ministri nadležni za evropska pitanja, potom treba da potvrde šefovi država i vlada EU na samitu koji je zakazan za 15. i 16. decembar.