Ambasador Švedske Lars Danijelson (Danielsson) rekao je da se prve konsultacije obavljaju sa onim zemljama EU koje nisu priznale nezavisnost Kosova, preneo je danas Radio Slobodna Evropa (RSE).

“Konsultujemo se sa mnogim državama da vidimo kako ćemo odlučiti o ovom zahtevu”, izjavio je Danijelson na predstavljanju prioriteta švedskog predsedavanja.

On je podsetio da ima pet zemalja EU koje ne priznaju Kosovo i dodao da je “prirodno da se prvo konsultuje sa njima”.

Ne želeći da prejudicira ishod razgovora u vezi sa kosovskom aplikacijom, Danijelson je ocenio da je odluka o davanju kandidatskog statusa Kosovu proceduralno i političko pitanje.

“To je proceduralna odluka, ali ima veliki politički značaj. Ne želim da prejudiciram rezultate konsultacija, ali čim vidim da se gradi konsenzus između zemalja članica, obavestiću ih kako ćemo dalje postupiti. Imamo dve alternative: da predamo ili da ne predamo (mandat) Evropskoj komisiji. Mi sa velikom voljom radimo na ovom dosijeu”, izjavio je Danijelson.

Kosovo je predalo aplikaciju za status kandidata 15. decembra 2022. godine.

Prema redovnoj proceduri, o aplikaciji za status kandidata države članice konsenzusom odlučuju da li da daju zeleno svetlo Evropskoj komisiji koja potom treba da izradi mišljenje o tome da li podnosilac prijave zaslužuje status kandidata.

Da bi Evropska komisija dobila mandat da izradi mišljenje o kosovskoj aplikaciji, neophodan je konsenzus svih država članica EU.

U procedurama Unije postoji razlika između jednoglasne odluke, što podrazumeva da se sve države članice moraju izjasniti “za” tu odluku, i konsenzusa, što podrazumeva da se nijedna država ne izjasni “protiv”, pri čemu nije nužno da se izrazi “za”, podseća RSE.