Evropska unija, G7 i Australija su početkom decembra fiksirali cenu barela ruske nafte na 60 dolara.

“Zabranjena je isporuka ruske nafte i naftnih derivata stranim pravnim i fizičkim licima, pod uslovom da ugovori za te isporuke direktno ili indirektno predviđaju korišćenje mehanizma ograničenja cena. Utvrđena zabrana važi u svim fazama isporuka do krajnjeg kupca”, navodi se u uredbi koju je danas potpisao ruski predsednik Vladimir Putin.

Navodi se da dokument stupa na snagu 1. februara 2023. i važiće do 1. jula 2023. godine. Zabrana snabdevanja naftom utvrđena ovom uredbom primenjivaće se direktno od 1. februara, a zabrana isporuke ruskih naftnih derivata “od datuma koji odredi Vlada Ruske Federacije, ali ne ranije od dana kada uredba stupa na snagu”, navodi se u tekstu, prenosi ruska agencije TASS. 

Embargo na isporuku ruske nafte pomorskim putem u Evropsku uniju stupio je na snagu 5. decembra.

Zemlje EU su se takodje dogovorile o podesivom plafonu cene ruske nafte koja se isporučuje morem na 60 dolara po barelu. Sličnu odluku donele su i zemlje G7 i Australija.

Zapadne zemlje zabranile su svojim kompanijama da pružaju transportne, finansijske i osiguravajuće usluge tankerima koji prevoze naftu iz Rusije po ceni većoj od dogovorenog limita.