„Obaveštenje o istupanju Rusije iz organizacije“ dostavljeno je danas generalnoj sekretarki Mariji Pejčinović Burić, navelo je ministarstvo.

„Oni koji nas primoraju na taj korak snosiće svu odgovornost za uništavanje zajedničkog humanitarnog i pravnog prostora na kontinentu i posledice će imati i sam Savet Evrope, koji će bez Rusije izgubiti status panevropske organizacije“, dodalo je rusko ministarstvo.

NATO i EU u toj organizaciji vide „samo instrument ideološke podrške svom vojno-političkom i ekonomskom širenju prema istoku, i sredstvo za nametanje poretka zasnovanog na pravilima koji je su njima od koristi“, dodaje u saopštenju.

Rusko ministarstvo je optužilo institucije Saveta Evrope, medju kojima je Evropski sud za ljudska prava da vrše pritisak na Rusiju mešajući se u njena unutrašnja pitanja.

Savet Evrope je dan posle početka ruske invazije na Ukrajinu 24. februara, odlučio da suspenduje učešće Rusije u njenim raznim telima, sa izuzetkom Evropskog suda za ljudska prava.

Savet Evrope, kao čuvar ljudskih prava u Evropi, osnovan je 1949. godine i do sada je okupljao gotovo sve države kontinenta, ukupno 47, uključujući Rusiju od 1996. i Ukrajinu od 1995. godine.