On je u pisanoj izjavi naveo da ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poštuje sva prava kada je u pitanju obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina.

„Omogućili smo učenicima da na osam jezika nacionalnih manjina ostvaruju celokupno obrazovanje. Zahtevamo i od lokalnih vlasti u Bujanovcu da poštuju zakone Republike Srbije“, kazao je Ružić.