Šabić, koji je predsednik Civilnog odbora za zaštitu branitelja ljudskih prava, u saopštenju je naveo da su optuženi gradjani “koji manifestuju nezadovoljstvo zbog ugrožavanja životne sredine”.

“Neodgovorno je da nadležna ministarka obaveštava javnost da je radnik Zidjina povređen ozbiljno a da je materijalna šteta veća od tri miliona evra a da se iz saopštenja policije saznaje da je radnik lakše povredjen a materijalna šteta bar 20 puta manja”, kazao je on.

Naglasio je da “za kršenje zakona počinioci treba pred nadležnim organima da odgovaraju”, ali, kako je naveo, “stvarni počinioci, kad se i ako se pouzdano utvrdi ko su”.

Bez toga, etiketiranjem ljudi nepoćudnih vlastima, “krši se univerzalni pravni standard – pretpostavka nevinosti i istovremeno dezavuiše Ustavom zajamčeno pravo na zdravu životnu sredinu”, naveo je on.

Rekao je da “Ustav gradjanima jemči pravo na zdravu životnu sredinu”, te dodao da Ustav obavezuje vlast da ih blagovremeno i potpuno obaveštava o njenom stanju.

“Nedopustivo je da se objektivne i potpune informacija uskraćuju a istovremeno lansiraju nepotkrepljene optužbe i diskvalifikacije protiv građana koji na svom pravu insistiraju”, kazao je Šabić.

Smatra da “iako Ustav naglašava posebnu odgovornost vlasti za zdravu životnu sredinu” da, kako naveo, vlast svoje obaveze u vezi sa ustavnim garancijama ljudskih prava ne doživljava ozbiljno”.

Prema njegovim rečima, vlast, izvršenje tih obaveza, i kad su po zakonu striktne i oročene, “podredjuje trenutnim interesima”.

Naveo je je za to “drastičan primer odnos prema inicijativi za zabranu rudarenja bora i litija”, te podsetio da je tu inicijativu u junu podnelo nekoliko ekoloških organizacija, a podržalo više od 30.000 gradjana.

Šabić smatra “da vlast bukvalno ignoriše tu inicijativu”.