Šabić je u saopštenju ocenio da ugovor, koji je objavio Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), ipak pruža informacije koje su dovoljne za zaključak da je Vlada Srbije “prekoračila svoja ovlašćenja i od javnosti sakrila više podataka nego što je smela i što je eventualno bilo nužno”.

“To potencira značaj odgovora na pitanje – šta još sve brojni ugovori skrivaju iza tajnog zaključka Vlade na osnovu kog su sve informacije iz svih ugovora u vezi sa nabavkom medicinske opreme tokom korone uskraćene javnosti”, naglasio je Šabić, koji je i bivši poverenik za informacije od javnog značaja.

Dodao je da Zakon o javnim nabavkama omogućava da se u slučajevima poput epidemije najhitnije nabavke rade bez tendera, ali da to ne podrazumeva tajnost informacija, kao i da Zakon o slobodnom pristupu informacijama obavezuje vladu da na brojne zahteve za pristup informacijama od javnog značaja odgovori i ne daje joj pravo da ga “upornim ćutanjem krši”.

“Vladin zaključak o proglašavanju strogo poverljivim bukvalno svih informacija o nabavkama u vezi sa epidemijom korone i njegova dosadašnja primena je izvesno u suprotnosti sa navedena tri zakona. A samo objavljivanje sadržine poslova koji su napravljeni i kriju se iza zaključka vlade može pokazati jesu li osnovane ili ne sumnje da su neki od poslova i u suprotnosti sa Krivičnim zakonom”, naveo je Šabić.

Ocenio je da vlada, izbegavanjem nesporne obaveze da javnosti položi račun o rashodima javnog novca i “upornim sakrivanjem sadržine poslova koji su podrazumevali rashode od više milijardi”, samo produbljuje već prisutne sumnje.