“Tako nešto nema podršku ni Saveta bezbednosti UN ni većine zemalјa sveta, uklјučujući i pet zemalјa EU. To bi neizbežno izazvalo pojačano iselјavanje srpskog naroda i onemogućilo ne samo miran suživot svih, bez obzira na etničko poreklo i veru, nego i sam opstanak našeg naroda na njegovim vekovnim ognjištima. Rešenja zato treba tražiti isklјučivo u poštovanju principa koji jednako vrede za sve u svetu”, saopštio je Sabor SPC koji je u redovnom godišnjem zasedanju.

SPC je navela da su Srbi, nakon više desetina napada na njih i njihove domove na Kosovu, odlučili da napuste kosovske institucije dok se ne upostavi Zajednica srpskih opština, što je u skladu sa već potpisanim dogovorom sa Prištinom u Briselu, uz posredovanje EU.

“Jasno se vidi da je cilј kosovskih institucija stvaranje etnički albanskog Kosova u kome slobodnog i normalnog života za Srbe teško može da bude. Crkva i ovom prilikom osuđuje sve napade na srpski narod, njegove svetinje i imovinu, naročito pak terorističke oružane napade na pojedine Srbe, uklјučujući i decu, kao i tajne spiskove na osnovu kojih se hapse i pritvaraju Srbi, čak i bivši pripadnici kosovske policije. Isto tako, nezakonito se vrši eksproprijacija zemlјe u posedu Srba, sa cilјem da se izvrši dodatni pritisak na njih i da oni budu prinuđeni da se iselјavaju”, navela je SPC.

SPC je dodala da se i ona nalazi u veoma teškoj situaciji jer najviši albanski zvaničnici ne prihvataju ni one garancije koje su potvrđene kosovskim zakonima.

“Našoj crkvi na Kosovu i Metohiji potrebna je mnogo aktivnija međunarodna zaštita od diskriminatornog ponašanja kosovskih institucija uz pojačane međunarodne garancije i efikasan nadzor, da bi se sprečile sve moguće zloupotrebe i nadgledalo sprovođenje zakona i sudskih presuda, koje ne smeju da budu samovolјno tumačene, menjane ili potpuno ukidane, i to sve na štetu naše crkve”, piše u saopštenju.

Komentari (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *