Nacrt rezolucije koji je predstavio Alžir i koji “preporučuje Generalnoj skupštini da država Palestina bude primljena u članstvo UN”, dobio je 12 glasova za, jedan protiv i dva uzdržana.

Prijem jedne zemlje u UN treba prvo da dobije pozitivnu preporuku Saveta bezbednosti (najmanje devet od 15 glasova u prilog tome, i bez veta neke stalne članice) i zatim da bude odobren u Generalnoj skupštini UN sa dvotrećinskom većinom.