Predsednica Odbora Semiha Kačar izjavila je da će nevladine organizacije zajednički analizirati rezultate terenskog istraživanja o uticaju pandemije korona virusa na opšte stanje marginalizovanih i ranjivih grupa gradjana, ali i nevladinih organizacija i državnih institucija koje rade sa njima.

Zajedničke preporuke biće predate lokalnoj samoupravi i relevantnim institucijama, kako bi se lokalna zajednica bolje pripremila za buduće pandemija i unapredio socio-zdravstveni položaj ranjivih grupa.

Zagovaračku inicijativu “Zaštitimo najugroženije građane Novog Pazara” podržala je Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a sprovode je Helvetas i Građanske inicijative.

Sastanak će biti održan u petak u 14 časova u prostorijama Sandžačkog odbora.