Predsednica Odbora Semiha Kačar izjavila je za radio Sto plus da će inicijativom “Zaštitimo najugroženije građane Novog Pazara” biti obuhvaćene osobe sa invaliditetom, Romi i siromašni kako bi se mapirale posledice nakon epidemije.

Najavila je da će u narednom periodu biti organizovan niz tribina i realizovane aktivnosti sa ciljem unapređenjem njihove zdravstvene zaštite i ukazivanja na značaj imunizacije.

“Uradićemo preporuke za nadležne lokalne institucije kako bi se unapredio položaj socioranjivih grupa i kako bi im se pomoglo u njihovoj boljoj i efikasnijoj zaštiti, te kako bi se na vreme reagovalo kada su u pitanju epidemije”, rekla je Kačar.

Ona je dodala da će tokom projekta biti izrađen dokument kojim će biti obezbeđen bolji i efikasniji sistemski pristup u vreme pandemija i kriznih situacija prema marginalizovanim grupama.

Taj dokument, prema očekivanjima Kačar, trebalo bi tokom septembra da usvoji Skupština Novog Pazara.

Zagovaračka inicijativa “Zaštitimo najugroženije građane Novog Pazara” realizuje se u sklopu ACT projekta koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a sprovode Helvetas i Građanske inicijative. Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda je jedna od podržanih OGD u projektu.