To preduzeće je navelo da su završeni preduzeti radovi na sanaciji tog puta, radi lakšeg i bezbednijeg odvijanja saobraćaja.

U toku su i radovi na rekonstrukciji novog puta, koji bi, ukoliko vremenski i drugi uslovi budu povoljni, trebalo da budu završeni do kraja novembra.