U tužbi protiv Vidojkovića i Kulačina u koju je televizija N1 imala uvid navodi se, izmedju ostalog, da su oni „2. decembra 2020. godine u emisiji ‘Dobar Loš Zao’, emitovanoj na televiziji Nova S, izneli neistine u odnosu na Šapića, u smislu da telefonski broj Humanitarne fondacije Budi Human pripada njemu i da navedenu fondaciju koristi u cilju lične promocije kao aktivni političar“.

Izmedju ostalog u tužbi se navodi i da su tuženi „nazvali Šapića političkim dripcem i prodanom dušom, odnosno, izjavili su da je praktično od samog osnivanja fondacije imao za cilj da istu koristi za ličnu promociju i politički marketing“.

Od Marka Vidojkovića Šapić potražuje 750.000 dinara na ime naknade nematerijalne štete, dok od Nenada Kulačina traži, po istoj osnovi, 350.000 dinara.

//