Rukovodstva pošta dve zemlje su razgovarala o mogućnostima dubljeg poslovnog povezivanja koje pruža inicijativa Otvoreni Balkan.

„Sa direktorom Stefanovim dogovorili smo dalje aktivnosti na ranije utvrđenim oblastima saradnje i iniciranim projektima u kojima bi Pošta Srbije, kao vodeći poštanski operator u regionu, trebalo da pruži stručnu podršku kolegama iz Severne Makedonije”, rekao je vršilac dužnosti direktora Pošte Srbije Zoran Djordjević.

On je istakao da je to posebno važno jer zajednički projekti predstavljaju konkretizaciju inicijative Otvoreni Balkan kroz stvaranje tehničkih i institucionalnih mogućnosti za rast tržišta i privredne aktivnosti u cilju efikasnijeg povezivanja građana i poslovnih subjekata u regionu, na čemu Pošta Srbije kao društveno odgovorna nacionalna kompanija posebno insistira.

Pošte Srbije i Severne Makedonije su u avgustu 2021. godine potpisale Protokol o saradnji, koji utvrđuje okvire za razvoj novih zajedničkih servisa, pre svega u oblastima na kojima Pošta Srbije već intenzivno radi – digitalizaciji usluga i razvoju e-komerca.

Krajem prošle godine inicirana je i saradnja na projektu uvođenja adresnog koda (PAK) u

Pošti Severne Makedonije, u okviru projekta „Translacija adrese u adresni kod” koji je

razvio stručni tim Pošte Srbije.

Delegaciji Pošte Severne Makedonije su predstavljene i mogućnosti uključivanja u regionalne projekte Pošte Srbije – PostPak namenjen pravnim licima i preduzetnicima za podsticaj izvoza u okviru internet trgovine i PostKeš – projekat transfera novca, navodi se u saopštenju.