Novim zakonom se od svih članica EU zahteva da kriminalizuju sakaćenje ženskih genitalija, prisilno sklapanje brakova i sajber nasilje, kao što je deljenje intimnih fotografija bez pristanka, sajber uhođenje, sajber uznemiravanje i sajber podsticanje na mržnju ili nasilje, navodi se na sajtu Saveta EU.

Pol Van Tigčelt, potpredsednik belgijske vlade i ministar pravde i Severnog mora, kazao je da je donošenje ovog zakona, revolucionarni trenutak u jačanju prava žena.

“Prava jednakost se može desiti samo kada žene mogu da žive bez straha da će biti uznemiravane, nasilno napadnute ili fizički povređene. Ovaj zakon je važan korak da se to ostvari”, kazao je Tigčelt.

Direktiva sadrži i detaljna pravila o merama pomoći i zaštite koje države članice treba da pruže žrtvama i mere za sprečavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici i postavlja standarde za zaštitu žrtava ovih krivičnih dela.

Ovaj zakon će garantovati, širom EU, da će njegovi počinioci biti strogo sankcionisani i da će njegove žrtve dobiti svu potrebnu podršku.