Kako je saopšteno iz kabineta premijerke, Gavrilović je na sastanku Komiteta članica Konvencije Saveta Evrope rekla da su žene u situacijama krize, kao što su rat i izbeglištvo, često u povećanom riziku od svih oblika nasilja, uključujući seksualno, fizičko i psihološko nasilje.

„Mnoge žene u Ukrajini danas nemaju pristup uslugama zdravstvene ili socijalne zaštite, što ih sprečava u tome da zaštite svoja osnovna prava koja su ugrožena u kriznim situacijama“, izjavila je Gavrilović na sastanku o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) u Strazburu.

Takodje je informisala članove Komiteta o aktivnostima Srbije u primeni konvencije, kao i o stavovima Srbije po pitanju položaja žena i devojčica pogodjenih izbegličkom krizom u Ukrajini, dodaje se u saopštenju.