„To je u direktnoj suprotnosti sa samim Zakonom o elektronskim medijima (član 92. stav 9.) u kome je jasno propisano da se prilikom nove dodele dozvole u obzir uzima da li je poštovan programski elaborat na osnovu koga je televiziji prethodno izdata dozvola, kao i (član 96. stav) da li je televizija prethodno poštovala zakon“, naveo je on.

Stav koji sada zastupaju pojedini predstavnici REM-a, po Manojlovićevim rečima, u potpunosti je u suprotnosti sa zakonom, a prethodno su ga istakli vlasnici i urednici pojedinih televizija.

„Time je i direktno priznato od strane predstavnika Pinka i Hepija, kao i pojedinih članova REM-a da ove televizije jesu direktno kršile Zakon“, kazao je Manojlović.

On je naveo i da Skupština Srbije može da razreši članove REM-a ako se utvrdi nesavestan i nepravilan rad, odnosno ako postoje razlozi za nedostojnost, što je, po njegovim rečima, „tu slučaj“.

„Predsednici REM-a dužni su da se staraju o poštovanju Zakona, a ne da budu staratelji predstavnicima televizija koje krše taj isti zakon. Narodna skupština na osnovu Ustava i zakona je dužna da spreči kršenje zakona koje će se desiti ukoliko se dodele nacionalne frekvencije televizijama Pink i Hepi“, rekao je Manojlović.