Manjinska poslanička grupa “SDA Sandžaka-PDD” saopštila je danas da je istupila iz skupštinskog Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i da neće učestvovati u njegovom radu sve dok se za predsednika ne imenuje predstavnik srpskog naroda.

Kako je navedeno u saopštenju, tim potezom će skupštinska većina i državotvorne političke stranke preuzeti punu odgovornost za položaj i ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

“Odbor do sada nije preuzeo nijednu konkretu radnju ili predložio program, plan ili strategiju za rešavanje pitanja nacionalnih manjina u Srbiji, iako je država dužna da kreira politiku kroz koju će omogućiti pripadnicima manjina ostvarivanje svih prava i ravnopravnost u svim sferama društva”, stoji u saopštenju.

Ovaj poslanički klub smatra i da je dosadašnji rad odbora i njegovog predsednika Meha Omerovića “primer neodgovornog i lošeg odnosa prema nacionalnim manjinama, njihovom položaju i ostvarivanju njihovih prava”.

N. Kočović