On je na konferenciji za novinare rekao da je Glavni odbor stranke usvojio izborni program, listu, kalendar aktivnosti, a formiran je i Izborni štab.

“Naš izborni program ima osam tačaka, koje podrazumevaju reformu političkog sistema Srbije, regionalnu saradnju, projekte koji se tiču privrede Sandžaka, regionalni prostorni plan Sandžaka, regionalni ekološki akcioni plan i program zaštite životne sredine. Osim toga, plan sadrži i tačke koje se odnose na lokalnu i regionalnu samoupravu i sigurnost i kapitalne projekte, koji su od posebnog značaja za Sandžak”, rekao je Imamović.

On je dodao da od sutra kreću sa prikupljanjem potpisa podrške građana u ograncima stranke u svim opštinama u Sandžaku.

“Usvojili smo izveštaj o međustranačkoj saradnji sa demokratskim strankama i pokretima u Srbiji, o predizbornoj, izbornoj i postizbornoj saradnji. Našli smo ozbiljne sagovornike u Beogradu, koji mogu da doprinesu i donesu pozitivne promene u Srbiji i našim životima”, rekao je Imamović.

Istakao je da predstavnici ove stranke na lokalu imaju zadatak da vode razgovore sa svim političkim opcijama u Sandžaku u vezi stvaranja pozitivne političke klime na ovim izborima, a kako bi građanima omogućili da u fer, demokratskoj i slobodnoj atmosferi izraze svoju izbornu volju.

“Mi nastavljamo uspešnu decenijsku saradnju sa Partijom za demokratsko delovanje. Albanci u Preševskoj dolini, na čelu sa Šaipom Kamberijem, će sigurno ostvariti najbolji rezultat u protekslih 30 godina, a mi ćemo nakon ovih izbora imati još jači poslanički klub u Skupštini Srbije”, rekao je Imamović.

On veruje da će koordinisano sa ovim albanskim partnerima doći do zajedničkog kandidata za predsednika Srbije, koji može da donese ozbiljne i korenite promene u zemlji.

“Želimo da razgovaramo o tome koji to predsednički demokratski kandidat može da podrži naše političke programe i koji može da pomogne da Bošnjaci i Albanci postanu integrativni deo ovog društva. Nama je cilj da stvorimo određeni ugovorni odnos tog kandidata prema narodima koje mi predstavljamo i da on nakon izbora odmah krene u neophodnu reformu političkog sistema u Srbiji”, rekao je Imamović.

On od budućeg predsednika zemlje očekuje da pokrene ozbiljna pitanja, da vrati Bošnjacima status naroda i da sprovede sve ono za šta se pre izbora dogovore.

Imamović očekuje tešku izbornu kampanju, sa velikim brojem ucena i pretnji, a za naredne dane najavljuje da će obavestiti javnost o sastavu njihove izborne liste i imenima kandidata za narodne poslanike, za koje veruju da mogu da okupe najveći broj glasova u Sandžaku.