Ta stranka je osudila izjave ministra prosvete Branka Ružića što je iskoristio naziv “bošnjački jezik” nakon sastanka sa predsednicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Srbiji, i ocenili da to predstavlja “kontinuitet velikosrpske politike”.

Oni su u naveli da Zakon o ratifikaciji Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima stoji da “Srbija prihvata da su u Republici Srbiji manjinski jezici: albanski, bosanski, bugarski, romski, rumunski, rasinski, mađarski, slovački, ukrajinski i hrvatski jezik”.

“U skladu sa tim, tražimo hitno izvinjenje ministra prosvjete Branka Ružića svim Bošnjacima u Srbiji i ispravku informacije za medije koja je objavljenja na sajtu Vlade Republike Srbije”, dodaje se u saopštenju te stranke.