Iz te partije su pozvali udruženje “Naša Drina”, koje je bilborde postavilo, da ih uklone.

“Smatramo neprimerenim postavljanje ovakvih bilborda u sredinama u kojima žive Bošnjaci koji su za vreme Drugog svetskog rata upravo od strane četničkih jedinica pod komandom Draže Mihailovića bili izloženi stradanju i genocidu kada je, prema istraživanjima pojedinih istoričara, na teritoriji Sandžaka smrtno stradalo približno 35.000 Bošnjaka”, navodi se u saopštenju.

Prijepoljski granak SDA Sandžaka saopštava da su Bošnjaci uvek promovisali suživot, toleranciju i antifašizam i da neće prestati da se bore za slobodu i sopstvena prava, kao i prava drugih naroda koji žive u ovom regionu.