NOVI PAZAR– Sandža?ka demokrtaska partija uputila je danas apel
narodnim poslanicima i predsedniku Republike Borisu Tadi?u da ne
dozvole izbor Zejnepe Kavraji? za sudiju Ustavnog suda. „Smatramo da
na tako visoku i odgovornu funkciju treba isklju?ivo birati visoko
moralne ljude ?ija stru?nost, poštenje i partijska nepristrasnost ne
mogu biti dovedeni u pitanje. Na žalost u slu?aju gospo?e Kavraji? sve
osobine su sporne", navodi se u saopštenju ove stranke. Oni u
saopštenju navode sve angažovanosti Kavraji?eve od doba vladavine
SPS-a i JUL-a, do predsednika Opštinske izborne komisije 2006. godine.
„?udi nas da su pored velikog broja poštenih, nekorumpiranih i
nepristrasnih sudija, kojih ima me?u Bošnjacima, narodni poslanici
Bajram Omeragi? i Esad Džudževi? odlu?ili da predlože jednu ovako
konkliktnu li?nost", navodi SDP u saopštenju.