Grupa eksperata SE za borbu protiv nasilja nad ženama i porodičnog nasilja (GREVIO) objavila je preporuku u vezi digitalne dimenzije nasilja uoči Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, koji se obeležava sutra.

Digitalno nasilje uključuje ruganje nečijem izgledu, onlajn slanje neželjenih seksualnih slika, deljenje ličnih podataka „mete“ na mreži bez njenog pristanka.

U prvoj preporuci za borbu protiv digitalne dimenzije nasilja nad ženama GREVIO ukazuje na problem rodno zasnovanog nasilja nad ženama počinjenog u onlajn prostoru i na tehnologije koje omogućavaju napade na žene, kao što su legalno dostupni uređaji za praćenje koji nasilnicima omogućavaju da uhode žrtve.

GREVIO je praćenjem sprovođenja Istanbulske konvencije uočio da u domaćim zakonima postoje „velike rupe“ kada je reč o nasilju nad ženama onlajn i primeni tehnologije.

Preporukom tog tela Saveta Evrope jasno se definiše digitalna dimenzija nasilja nad ženama i predlažu akcije bazirane na četiri stuba Istanbulske konvnecije – prevencija, zaštita, krivično gonjenje i koordinisane politike.

Kako je naveo SE, u preporuci se koristi termin „digitalna dimenzija nasilja nad ženama“ kao sveobuhvatan, odnosno kao termin koju uključuje i onlajn akte nasilja i one koje omogućava tehnologija, uključujući onu koja će tek biti razvijena.

Na veličinu problema ukazuju statistike i, prema izveštaju objavljenom povodom Dana žena, 45 odsto žrtava porodičnog nasilja iskusilo je neku vrstu onlajn zlostavljanja za vreme trajanje veze a 48 odsto je posle kraja veze bilo izloženo uznemiravanju ili zlostavljanju na mreži.

Među merama predloženim za borbu protiv nasilja nad ženama su revizija zakonodavstva u skladu sa digitalnom dimenzijom nasilja, inicijative za iskorenjivanje rodnih stereotipa i diskriminacije, promovisanje inkluzije u digitalnoj pismenosti i bezbednosti onlajn, razvoj i širenje informacija o pravnim putevima i uslugama podrške.

Preporučuje se i da usluge podrške i savetovanje budu dostupni svim žrtvama, da se organizuju obuke i obezbede sredstva za stručnjake na tom polju, ohrabruju internet posrednici da podele odgovorost i preduzmu mere kako bi se zaustavilo nekažnjavanje digitalnog nasilja.

Takođe se savetuje uključivanje digitalne dimenzije nasilja nad ženama u nacionalne strategije i akcione planove i uspostavljanje sistema prikupljanja podataka o toj vrsti nasilja nad ženama.

//