„Reload 2“ je druga faze Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Potpisivanjem Sporazuma u zgradi Ujedinjenih nacija u Beogradu gradovi i opštine učesnice u programu – Novi Sad, Kruševac, Vrnjačka Banja, Topola, Subotica, Vladičin Han i Babušnica – obavezale su se da će, uz pomoć UNDP-a, uvesti transparentnije procedure za finansiranje projekata organizacija civilnog društva (OCD).

To uključuje uspostavljanje jasnijih i transparentnijih kriterijuma za odabir inicijativa finansiranih iz lokalnih fondova, praćenje potrošnje dodeljenih sredstava, te izveštavanje javnosti o rezultatima.

„Reload 2“ program će promovisati i podržati angažovanje mladih i sprovodjenje omladinskih inicijativa, dogovoreno je sporazumom.

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić izjavila je da njeno ministarstvo podržava taj program jer veruje da se demokratija gradi na lokalnom nivou.

„Ministarstvo će pripremiti priručnik, recept za primenu zakona o planskom sistemu na lokalu, i uputstvom kako da se dele informacije i uključe svi zainteresovani u dijalog od starta. Ovaj program menja komunikaciju izmedju izabranih članova lokalne vlasti i gradjana“, rekla je Čomić.

Stalna predstavnica UNDP-a u Srbiji Fransin Pikap podsetila je na, kako je ocenila, odlične projekte OCD koje su bile učesnice u prethodnoj fazi programa, poput inicijative Udruženja za pomoć osobama s autizmom u Kragujevcu.

„Predano osoblje i volonteri organizacija civilnog društva su u direktnom kontaktu sa gradjanima i mogu najbolje da prepoznaju njihove potrebe. Zbog svog rada na terenu, znanja i iskustva, organizacije civilnog društva su u najboljoj poziciji da ukažu na prioritete koje je potrebno finansirati iz ograničenih lokalnih budžeta. Naš cilj je da pomognemo organizacijama i lokalnim organima vlasti da efikasnije primene postojeću zakonsku regulativu, a na dobrobit svih gradjana“, kazala je ona.

Šef odeljenja za saradnju u Delegaciji Evropske unije u Srbiji Nikola Bertolini izjavio je da je taj program ključan za uspostavljanje razumevanja izmedju lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva koje igraju veoma važnu ulogu u zajednici.

„Nadamo se da će se i druge opštine i gradovi ugledati na partnere u ‘Reload 2’ programu, i primere dobre prakse proširiti kroz čitavu zemlju. Takodje se nadamo da ćemo kroz ovaj program pomoći mladima da se pokrenu i preuzmu aktivniju ulogu u svojim zajednicama“, dodao je Bertolini.

Gradjanske inicijative koje će se sufinansirati iz lokalnih budžeta i „Reload 2“ sredstava doprineće poboljšanju životnih uslova gradjana u tim lokalnim zajednicama nudeći im nove usluge i povećavajući kvalitet i obuhvat postojećih, rečeno je na konferenciji pre potpisivanja sporazuma.