On je rekao da će sporazum „učiniti medjunarodne poreske aranžmane pravednijim i bolje funkcionisati u digitalizovanoj i globalizovanoj ekonomiji“.

Dogovor je početkom oktobra postiglo 136 zemalja pod pokroviteljstvom OECD sa sedištem u Parizu, a zvanično će biti potvrdjen u završnom saopštenju samita G20 u nedelju. Nova pravila bi trebalo da stupe na snagu 2023. godine.

Sporazumom je predvidjeno da zemlje u kojima su sedišta multinacionalnih kompanija uvedu globalni korporativni porez od 15 odsto.

Države će sada moći da naplaćuju porez od kompanija čak i ako su već platile niže poreze u drugim državama kako bi se nadoknadila razlika do minimalnih 15 odsto.