“Očekujemo da će inflacija u evrozoni nastaviti da pada… Ta prognoza ipak ostaje obavijena znatnim neizvesnostima”, rekla je ona na prolećnom zasedanju Međunardonog monetarnog fonda (MMF) i Svetske banke, a objavljeno na internet sajtu ECB-a.

Posle velikog skoka prošle godine, vezanog za rast cena energenata i postkovid oporavak, inflacija je od jeseni počela da usporava u evrozoni, kao posledica smirivanja tržišta energenata i smanjenja tenzija oko snabdevanja.

Ovo kretanje bi trebalo da se nastavi s obzirom na pritiske na cene i zaoštravanje monetarne politike koja sve više koči tražnju, rekla je Lagard.

Ipak, dodala je da će istorijski rast plata vezan za nisku stopu nezaposlenosti i kompenzacija za inflaciju, nastaviti da podržava inflaciju, rekla je ona.

ECB je ostala obazriva oko prognoza zbog postojanja “brojnih rizika”.

ECB je takođe oprezna kada je reč o oporavku ekonomske aktivnosti. Lagard je rekla da je neizvestan kontekst i da su izgledi za oporavak krhki.

I pored pada pet meseci zaredom, inflacija je i dalje na vrlo visokom nivou i iznosila je 6,9 odsto u evrozoni. ECB ne predviđa vraćanje na svoju ciljanu inflaciju od dva odsto pre 2025. godine. Da bi suzbila inflaciju ECB je već podigla svoju referentnu kamatnu stopu za 3,5 procentna poena od jula prošle godine i ne namerava da se tu zaustavi.