Odgovarajući na primedbe da predloženi Zakon o bezbednosti i zdavlju na radu neće promeniti uslove u kojima zaposleni žive i rade, Selaković je uporedio niz podataka dobijenih, kako je više puta ponovio, po istoj metodologiji.

Ministar je rekao da je 2012. godine, pre 11 godina u Srbiji zaposlenost iznosila 1.727.048 radnika, dok je 2022.godine zaposlenost bila 2.310.035 radnika, što je razlika od 583 hiljade i pokazatelj gde je Srbija napredovala.

“Jedna od oblasti u kojoj je bezebdnost radnika najizazovnija jeste sektor građevine u kojem je 2012. godine radilo 71.864 radnika, a danas 123.591 radnik. Za 11 godina broj zaposlenih povećan je za 72 odsto. U građevinarstvu je 2012. registrovano 26 povreda sa smrtim ishodom. Danas kada radi preko 123 hiljade, bilo je 28 smrtno stradalih radnika. Da li je to veliki broj, jeste, ali 2012. godine izdato je 7.267 dozvola, a u 2022. izdate su 29.344 dozvole. Broj gradilišta je značajno veći, sada je aktivnih ukupno 120 hiljada, pa recite ko je više vodio računa o bezbednosti na radu”, rekao je Selaković u Skupštini Srbije.

On je istakao i problem nedostatka inspektora rada i pozvao građane da prijavljuju nepravilnosti.

“Ovaj zakon je jasan i precizan i pokriva sve nedostatke sa kojima smo se suočavali u prethodnom periodu”, rekao je Selaković i dodao da zakon možda nije idealan, ali je bolji od dosadašnjeg.