“U 2018. godini zatečeno je 17.026 lica na radu na crno, a 2022. godine 5.015. Nakon mera koje su preduzeli inspektori rada, poslodavci su zasnovali radni odnos na neodređeno vreme sa 3.250 lica”, rekao je Selaković za današnje izdanje lista Alo.

On je naveo da su ministarstvo i vlada aktivni u oblastima suzbijanja rada na crno, nezakonitom davanju otkaza i bezbednosti i zdravlju na radu.

Prema njegovim rečima znatno je smanjen broj prijava zaposlenih za ostvarivanje prava u oblasti radnih odnosa, a primetno je i smanjenje nezakonitih otkaza.