Navedeno je da je Selma Kučević je u prethodnom mandatu vrlo uspešno obavljala tu funkciju, a posebno interesovanje pokazala je za angažovanje mladih stručnih kadrova i brigu o dijaspori.

Takođe, “Selma Kučević je u svojstvu narodnog poslanika u Skupštini Srbije pokazala sposobnost za zaštitu interesa građana Sandžaka i ostvarivanju manjinskih prava, u skladu sa Ustavom i zakonima Srbije”, objavila je SDA na sajtu.