Prisustvo PM10 čestica u 17 časova iznosilo je 223,02 mikrograma, što je daleko od dozvoljenih 40 mikrograma po kubiku.

Novi Pazar je na prvom mestu po izmerenim prosečnim vrednostima prisustva suspendovanih čestica PM2,5 u vazduhu sa 221,96 mikrograma po kubiku.

Evropska unija propisala je granične vrednosti za PM čestice koje iznose 40 mikrograma po kubiku za PM10 čestice, i 25 mikrograma po kubiku za PM2.5 čestice.

Čestice PM2,5 predstavljaju prašinu manju od 2,5 mikrometra koja je nastala od dima, čađi, kiseline i teških metala. Glavni izvori PM10 čestica su grejanje, saobraćaj i industrija.

Udisanje PM čestica može izazvati osećaj gušenja i napad astme, a u slučaju veće koncentracije i dugotrajne izloženosti, mogu uticati na povećanje krvnog pritiska, srčanog ili moždanog udara, te pojavu kancera i prerane smrti.