Pored Sto plusa, sredstva dodeljena na konkursu odbili su da prihvate i TV Sandžak, Glas islama (El Kelimeh), te portali “Free media”, “A1tv.net” i “Takt info”.

U pismu Gradskom veću, koji su potpisali urednici tih medija, navodi se da su takvu odluku doneli u znak protesta, rezignirani činjenicom da je nastavljena dugogodišnja praksa neravnomerne i nepravedne raspodele sredstava iz gradskog budžeta.

Predlogom komisije, a koju je potvrdilo Gradsko veće, bez javnog objavljivanja odluke na sajtu lokalne samouprave, više od 80 odsto novca i ove godine je pripalo jednom mediju.

“Iako smo gajili nadu da će se nešto promeniti, prihvatanje predloga Komisije da od opredeljenih 39 miliona dinara svih građana, 32,25 miliona dodeli Radio televiziji Novi Pazar, dodatnih 800.000 dinara produkcijama njihovih novinara, a svim ostalim manje od šest miliona dinara, uverilo nas je da Gradsko veće Novog Pazara ne želi da prekine lošu praksu koja, ne samo da ugrožava medijski pluralizam i raznolikost glasova u javnom prostoru, već i dovodi u pitanje samu svrhu projektnog sufinansiranja”, naveli su u pismu.

Kako su istakli, na takav višegodišnji odnos lokalne samouprave prema medijima koji nisu bliski vlasti ukazivali su mnogo puta, obaveštavali strukovna udruženja, međunarodne organizacije, a sada su rešili i da na ovaj način dignu glas.

Želja im je da se ovakvo postupanje prekine i da Novi Pazar više ne bude najbolji primer kako sufinansiranje medijskih projekata ne treba da izgleda.

“Građane obaveštavamo da ćemo i bez sredstava iz budžeta Novog Pazara planirane projekte realizovati i nastaviti da javnost profesionalno, pravovremeno i objektivno informišemo, kao što smo to činili i do sada”, poručili su urednici šest novopazarskih medija.

Ovi mediji su na proteklom konkursu ukupno dobili 3,5 miliona dinara, od toga, TV Sandžak 1,3 miliona, “A1tv.net” 900 hiljada, “Free media” 700 hiljada, Sto plus radio 400 hiljada, “Glas Islama” 250 hiljada i “Takt Info” 200 hiljada dinara.

RTV Novi Pazar je rekorder po iznosu novca dobijenog na konkursima lokalnih samouprava u Srbiji, a u poslednjih devet godina iz budžeta Novog Pazara je dobila blizu 398 miliona dinara, što je oko 3,3 miliona evra ili oko 84 odsto ukupno novca namenjenog sufinansiranju medijskih projekata.