Kako prenosi Kineska medijska grupa (CMG), na sednici održanioj u utorak 5. marta, Si Đinping je istakao da treba insistirati na visokokvalitetnom razvoju i unapređenju nove kvalitetne proizvodne snage u skladu sa lokalnim okolnostima.

Suočavajući se sa naučnom i tehnološkom revolucijom nove runde, moramo da iskoristimo prilike, uložimo veće napore u inovaciju, povećamo nove industrije, planiramo buduće industrije, kao i da poboljšamo moderan industrijski sistem, rekao je.

Razvoj nove kvalitetne proizvodne snage ne predstavlja odustajanje od tradicionalne industrije. Razna područja treba da prema lokalnim okolnostima, resursima i industrijskom osnovu, unapređuju nove industrije i nove modele, radi transformacije tradicionalne industrije uz pomoć novih tehnologija, kako bi industrije postale napredne, pametne i zelene, dodao je.

Predstavnici iz delegacije provincije Đijangsu izneli su predloge o realizaciji nezavisnog visokokvalitetnog razvoja, jačanju zaštite i naslednosti kulturne baštine, izgradnji bogatih i srećnih sela, integrisanom razvoju delte reke Jangce i o drugim važnim pitanjima.

Si je posle saslušanja predloga izjavio da prihvata izveštaj o radu vlade. On je visoko ocenio novi napredak i rezultate razvoja koje je provincija Đijangsu postigla i stimulisao je provinciju Đijangsu da insistira na poverenju, te da snosi veću odgovornost i da pruži veći doprinos razvoju Kine.

Si je podvukao da provincija Đijangsu ima optimalne uslove i sposobnost za razvoj nove kvalitetne proizvodne snage. Potrebno je uspostaviti moderan industrijski sistem na osnovu napredne proizvodnje. Naučna i tehnološka inovacija predvodi napredak tradicionalne industrije. Treba jačati duboku kombinaciju naučnog, tehnološkog i industrijskog, kako bi provincija Đijangsu postala važno područje za razvoj nove kvalitetne proizvodne snage, ukazao je.

Si je istakao da je od 18. Nacionalnog kongresa Komunističke partije Kine, zemlja sprovodila niz strategija o regionalnom integrisanom razvoju, koje su imale važnu i temeljnu ulogu u stvaranju novog razvojnog obrasca i unapređenju razvoja visokog kvaliteta. 

Provincija Đijangsu bi trebalo da se u potpunosti uključi u razvoj ekonomskog pojasa u području reke Jangce, integrisani razvoj delte reke Jangce, te da pojača spajanje sa razvojnim strategijama u drugim regionima i značajnim regionalnim strategijama, da u širem opsegu radi na kombinovanom stvaranju lanca inovacija, industrije i snabdevanja, da kao ekonomski razvijena provincija bolje igra vodeću ulogu u pomoći razvoju u drugim područjima zemlje, naveo je Si.

Si je ukazao na neophodnost da se dodatno pojača povoljni zamah ekonomskog oporavka i uspona, kao i da se pojača poverenje celog društva u razvoj, da se podstiče inovativna moć cele partije i čitavog društva, da se sa idejom vodiljom „narod u središtu pažnje“ postepeno podigne nivo civilne zaštite u procesu nacionalnog razvoja, kao i da se što veći broj stanovnika Kine ohrabri da sopstvenim rukama radi na tome da stvori sebi srećni život.

Si je na kraju istakao potrebu da se energično radi na bezbednoj proizvodnji, uklanjanju bezbednosnih rizika, jačanju sistema ranog upozorenja i praćenja, kako bi se garantovala bezbednost života i imovine naroda.