Samarkand je svetski poznati „biser Puta svile“, koji svedoči sjajnosti drevnog Puta svile. Drevni put svile dao je veliki doprinos velikom prometu roba i proizvoda na evroazijskom kontinentu, velikom širenju nauke i tehnologije, velikoj koliziji ideja i koncepata i velikoj integraciji multikulturalizma, rekao je Si u govoru na 22. samitu Saveta šefova država Šangajske organizacije za saradnju.

Takođe pruža istorijsku inspiraciju za zemlje ŠOS za postizanje mira i razvoja, dodao je.

Si je podsetio da se ove godine navršava 20 godina od potpisivanja Povelje Šangajske organizacije za saradnju i 15 godina od potpisivanja Ugovora o dugoročnom dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji među državama članicama.

Države članice Organizacije su ovih godina koristile ova dva programska dokumenta kao ideološki kamen temeljac i vodič za akciju i postepeno su uspešno istraživale novi tip rasta međunarodne organizacije i akumulirale niz inspirativnih i važnih uspešnih iskustava.

Praksa je pokazala da je „Šangajski duh“ vitalnost razvoja i rasta ŠOS, a takođe je i temeljni princip kojeg ŠOS mora da se pridržava dugo vremena. Trenutno se međunarodna situacija brzo menja. Čovečanstvo se suočava sa neviđenim izazovima. Šangajska organizacija za saradnju, kao važna snaga u međunarodnim i regionalnim poslovima, treba da neprekidno jača ujedinjenje i saradnju.

Si je rekao da kao prvo, treba povećati međusobnu podršku. „Moramo da jačamo kontakt na visokom nivou i stratešku komunikaciju, produbimo međusobno razumevanje i političko poverenje, kao i da međusobno podržavamo napore u zaštiti bezbednosti i razvojnih interesa“, dodao je.

Kao drugo, treba širiti saradnju u bezbednosti. Kina je iznela globalnu inicijativu o bezbednosti i pozvala sve zemlje da insistiraju na zajedničkoj, sveobuhvatnoj i dugotrajnoj ideji o bezbednosti. Nastavićemo napore da pokrenemo zajedničke antiterorističke manevre, kazao je Si.

Treće, treba produbiti praktičnu saradnju. Dobar život naroda svih zemalja u regionu je naš zajednički cilj. Kina se nada da će međunarodna zajednica poklanjati veliku pažnju razvoju i uspostavljanju globalnih razvojnih odnosa partnerstva, radi ostvarenja snažnog, zelenog i zdravog globalnog razvoja, rekao je predsednik Kine.

Kao četvrto, Si se založio za jačanje komunikacije u kulturi i za produbljivanje saradnje u oblastima obrazovanja, nauke, tehnologije, zdravstva i medija.

Kao peto, rekao je Si, treba insistirati na multilateralizmu. „Moramo da odlučno zaštitimo međunarodni sistem i međunarodni poredak na osnovu međunarodnog prava i da širimo zajedničke vrednosti čovečanstva. Evroazija je naša zajednička kuća. Zaštita mira i razvoja Evroazije je naše zajedničko očekivanje. Šangajska organizacija snosi važnu odgovornost. Zajedno ćemo stvoriti lepu budućnost Evroazije“, rekao je predsednik Kine.