Pojas i put treba da ima za cilj ostvarenje visokih standarda i održivog napretka usredsredjenog na ljude, rekao je Si obraćajući se na simpozijumu na visokom nivou o toj inicijativi, koji je održan juče u Pekingu.

Ove godine se navršava osma godina od pokretanja inicijative Pojas i put. Si je rekao da je ta inicijativa donela obostranu korist za Kinu i za uključene zemlje.

Zajedničkom izgradnjom Inicijative podiže se nivo otvaranja, proširuju se oblasti otvaranja i promoviše institucionalno otvaranje, istakao je kineski predsednik.

Kineski „krug prijatelja“ u okviru Inicijative se širi, kaže Si. On je takodje pozdravio nov način promovisanja zajedničkog razvoja koji je otkriven kroz sprovodjenje Inicijative.

Si je rekao da je neophodno pravilno razumeti i shvatiti novu situaciju sa kojom se suočava zajednička izgradnja Inicijative. Tema našeg vremena, mir i razvoj, nije se promenila, a trend ka ekonomskoj globalizaciji nije se takodje promenio, istakao je on i dodao da se zajednička izgradnja Inicijative suočava sa značajnim mogućnostima.

Svet je svedok nevidjeno velikih promena sa nevidjeno žestokom konkurencijom koju donosi nova runda naučno-tehnoloških i industrijskih revolucija i nevidjenim uticajem na ljudsko društvo koji donose globalna pitanja, uključujući klimatske promene i kontrolu i prevenciju pandemije kovida-19, ukazao je Si.

Konstatujući da medjunarodno okruženje za izgradnju Pojasa i puta postaje sve složenije, Si je pozvao Kinu da zadrži stratešku odlučnost, iskoristi strateške prilike, aktivno odgovori na izazove i krene napred.

Si je takodje naglasio potrebu za učvršćivanjem temelja za razvoj, pozivajući na pretvaranje političkog konsenzusa u konkretnu akciju, a zajedničke ideje u praktične rezultate.

On je izrazio neophodnost daljeg promovisanja koordinacije politika, povezivanja objekata, nesmetane trgovine, finansijske integracije i medjuljudskih veza.

Predsednik Kine je takodje predložio proširenje novih oblasti saradnje, kao što su kontrola pandemije, razvoj sa niskim emisijama ugljenika i elektronska trgovina.

On je pozvao na jačanje medjunarodne saradnje u borbi protiv pandemije i obećao da će Kina u skladu sa svojim mogućnostima kontinuirano pružati pomoć zemljama obuhvaćenim inicijativom.

Si je takodje rekao da će Kina pomoći zemljama u razvoju da dobiju zelenu i niskokarbonsku energiju, te da će promovisati razmenu informacija i izgradnju kapaciteta za zeleni i niskokarbonski razvoj i produbiti saradnju u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja klimom.

On je naglasio da Kina treba da unapredi svoju digitalnu saradnju sa zemljama Pojasa i puta, da promoviše elektronsku trgovinu i izgradi obrazac digitalne saradnje.

„Trebalo bi da sprovedemo akcioni plan saradnje u oblasti nauke, tehnologije i inovacija u okviru Pojasa i puta, da ojačamo medjunarodnu saradnju u oblasti zaštite intelektualne svojine i da stvorimo otvoreno, pravedno i nediskriminatorno okruženje za naučni i tehnološki razvoj“, dodao je Si.

Si je pozvao na sveobuhvatno jačanje prevencije i kontrole rizika, ističući važnost reagovanja na kovid-19 i unapredjenja zajedničke izgradnje Inicijative.

On je, izmedju ostalog, pozvao na ulaganje napora da se zaštite životi i mentalno zdravlje kineskih gradjana u inostranstvu, te da se ispune njihovi zahtevi, kao i da im se obezbedi nabavka materijala i finansijska podrška.

Sastanku je predsedavao vicepremijer Han Dženg, koji je ujedno i šef vodeće grupe za unapredjenje razvoja Inicijative Pojas i put.