Si koji je i predsednik Centralne vojne komisije, to je izjavio u govoru na radnoj konferenciji o kampanji u Partiji, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

Uzimajući ovu obrazovnu kampanju kao priliku, Si je pozvao na jačanje inovativnih teorija Partije i kontinuirano jačanje upravne sposobnosti i nivoa liderstva.

Pozvao je na napore za edukaciju i vođenje članova i kadrova KPK-a kako bi se čvrsto uspostavila filozofija razvoja usmerena na ljude. Si je kazao da svi članovi KPK-a treba da ostanu posvećeni fundamentalnoj svrsi Partije da svesrdno služe narodu i čini sve za narod, istovremeno se oslanjajući na ljude u svemu što članovi Partije rade.

“Potrebno je da se poveća sposobnost Partije da pročisti, unapredi,obnovi i sama se istakne i osigura da uvek zadrži svoju energičnost ivitalnost”, naglasio je.

U svojoj završnoj reči, Cai Ći, član Stalnog komiteta Politbiroa Centralnog komiteta KPK, rekao je da je Sijev govor programski dokument marksizma i da pruža osnovne smernice Partiji zasprovođenje obrazovne kampanje.