Šider, koji je bio član posmatračke misije Evropskog parlamenta na izborima u Srbiji 17. decembra, dodao je da je to “žalosno, posebno ako se ima u vidu da je politički sistem u Srbiji poslednjih godina sve nestabilniji i da ga sve više karakterišu autoritarne tendencije”.