Ona je na konferenciji za novinare povodom Medjunarodnog dana preduzetnica istakla da postoji 31 odsto preduzeća koji su u vlasništvu žena, a da je 87 odsto njih zadovoljno što su ušle u preduzetničke vode.

“Naš cilj je da u budućnosti ne govorimo više o muškom i ženskom preduzetništvu već samo o preduzetništvu. Moram da kažem da je mnogo toga uradjeno. Ministarstvo proivrede je najavilo za sledeću godinu još snažniju podršku ženama preduzetnicamam pod nazivom ‘Žene su zakon’. Radićemo na izjednačavanju prava preduzetnica kada je porodiljsko odsustvo u pitanju”, rekla je Simanić.

Direktorka Direkcije komunikacija u Erste banci Jasna Uzelac Braunović rekla je da je banka oduvek brinula o rodnoj ravnopravnosti i nedavno pokrenula serijal besplatnih radionica za sve žene preduzetnice i za sve koji žele da započnu biznis.

Kako je navela, Erste banka je do sada uz pomoć radionica obradila četiri teme: upravljanje finansijama, pisanje biznis planova, istraživanje tržišta i onlajn oglašavanje.
“Pre nekoliko nedelja, Erste banka je dobila nagradu za rodno najsenzitivniju kompaniju u Srbiji. Pre nego što smo ektremno krenuli da se bavimo ovom temom, mi smo rodnom ravnopravnošću krenuli da se bavimo kod nas u banci. Rezultat toga je da imamo 70 odsto zaposlenih žena, a ove godine po prvi put preko 50 odsto njih se nalaze na rukovodećim položajima. Različitost je ono što može da doprinese društvu i nastavićemo da se bavimo time”, rekla je Uzelac Braunović.

Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladmir Vasić rekao je da je poslednjih 15-20 godina žensko preduzetništvo prepoznato kao posebna ciljna grupa, upravo iz društvene odgovornosti kompanija.

“Nadam se da u budućnosti nećemo praviti razliku izmedju muškog i ženskog preduzetništva a dok to ne postignemo, bankarski sektor je tu da kreditnim linijama podržimo one koje podržavaju žensko preduzetništvo”, rekao je Vasić.