Pravnica u Sindikatu “Sloga”, Lidija Jovanović izjavila je da poslodavci koriste nedovoljno definisane propise da opravdaju upotrebu neprihvatljivih metoda provere, saopštio je taj sindikat.

“Pravo na bolovanje je jedno od osnovnih prava svakog radnika. Međutim, u praksi se često susrećemo sa situacijama gde poslodavci, sumnjajući u zloupotrebu prava na bolovanje, preduzimaju radnje koje nisu u skladu sa Zakonom o radu,” navela je Jovanović.

Dodala je da to što neki poslodavci formiraju interne komisije koje obilaze domove zaposlenih, zatim putem Gugl pretraživača proveravaju dijagnozu radnika, nedopustiv je napad na privatnost i poverljivost medicinskih podataka zaposlenih.

“Komisije sastavljene od ljudi koji nisu medicinski stručnjaci, a koji proveravaju medicinsku dokumentaciju i lične podatke radnika, krše Zakon o pravima pacijenata i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti,” rekla je Jovanović.

Posebno je kritikovala praksu angažovanja detektiva za provere bolovanja, što smatra još jednim teškim kršenjem zakonskih normi.

“Član 10 Zakona o detektivskoj delatnosti dozvoljava obradu određenih podataka, ali mnogi poslodavci zloupotrebljavaju ove odredbe da bi neopravdano nadzirali zaposlene,” navela je Jovanović.

Detektivi bi, kako je rekla, trebalo da se ograniče samo na javno dostupne informacije i da nikako ne zadiru u privatni život radnika.

Ona je kritikovala i odnos nekih stranih kompanija prema bolovanjima, ističući da kratkoročni ugovori nisu rešenje problema, već samo dodatno krše prava radnika.

“Tvrdnje da određene strane kompanije nemaju problema sa bolovanjima zato što zapošljavaju radnike na kratke periode su, ne samo netačne, već i štetne, jer podstiču praksu zapošljavanja na određeno vrijeme, što zaobilazi mnoga radna prava,” rekla je Jovanović.

Apelovala je na državu i nadležne institucije da preispitaju i jasno definišu zakone, vezane za bolovanja i njihovu kontrolu, kako bi se izbegle zloupotrebe i zaštitila prava radnika.

Potrebno je, prema njenim rečima, uspostaviti jasne, stroge i pravične mehanizme kontrole koji neće ugrožavati privatnost ni osnovna ljudska prava radnika.

Pravni okvir, kako je rekla, mora biti takav da omogući radnicima da ostvare svoja prava, bez straha od neopravdanih optužbi za zloupotrebu.

“Radnik koji se kontroliše na nezakonit način može se obratiti svom sindikatu kako bi se preduzeli pravni mehanizmi,” rekla je Jovanović.