Očekuje se da će Sijeva poseta osnažiti razvoj Organizacije kao i odnose između Kine i svake od tih država ponaosob.

DUH ŠANGAJA

Otkako je osnovana, 2001. godine, razvojni put Šangajske organizacije za saradnju – prve državne organizacije nazvane po nekom kineskom gradu – bio je neverovatan.

Sada, 21 godinu kasnije, Organizacija broji osam punopravnih članova, četiri države-članice sa statusom posmatrača i više partnera za dijalog, i predstavlja ne samo stub globalnog mira i razvoja već i značajan činilac u uspostavljanju međunarodne pravičnosti i pravde.

„Šangajska organizacija za saradnju izuzetno je jaka i poletna. To pripisujemo Duhu Šangaja – kreativnoj viziji koji je Organizacija osmislila i ispratila i koja zagovara međusobno poverenje, međusobnu dobrobit, jednakost, savetovanje, poštovanje civilizacijskih raznolikosti i posvećenost razvoju za sve“, kazao je Si 2018. godine, na 18. sastanku Saveta čelnika država članica Organizacije.

U okviru Šangajske organizacije za saradnju, države-članice pružaju jedna drugoj podršku u za njih ključnim pitanjima. Zajedno su se borile protiv terorizma, separatizma i ekstremizma, preduzele oštre mere da osujete trgovinu drogom, sajber kriminal i međunarodni organizovani kriminal. Osnovani su i programi međuljudske saradnje, poput umetničkih festivala, Univerziteta Šangajske organizacije za saradnju i Foruma o tradicionalnoj medicini.

Ostvarivši takve značajne ciljeve, Šangajska organizacija za saradnju narasla je u najveću i najbrojniju regionalnu ustanovu u svetu. Organizacija teži da istraži nova teorijska i praktična rešenja za izgradnju nove vrste međunarodnih odnosa i zajednice koja vidi zajedničku budućnost za celo čovečanstvo.

Prema rečima Ming Džanga, generalnog sekretara Organizacije, višegodišnja praksa je pokazala da države-članice u potpunosti prepoznaju vrednosti koje Duh Šangaja predstavlja i zagovara.

Kako se ove godine obeležava 20. godišnjica potpisivanja Povelje Šangajske organizacije za saradnju i 15. godišnjica potpisivanja Sporazuma o dugoročnim dobrosusedskim odnosima, prijateljstvu i saradnji država-članica Organizacije, predstojeći samit u Samarkandu našao se u žiži javnosti. Tamo će Si i drugi čelnici razgovarati o tome šta da zajednički preduzmu spram globalnih izazova i radi unapređenja bezbednosti i razvoja.

Kao jedan od osnivača Organizacije, Kina je posvećena njenom valjanom razvitku. Od 2013. godine, Predsednik Si je predložio niz inicijativa na samitima Organizacije i tako obogatio Duh Šangaja.

Razrađujući kineske vizije o razvoju, bezbednosti, saradnji, civilizaciji i globalnom upravljanju i pozivajući na izgradnju „zajednice zdravlja“, „zajednice bezbednosti“, „zajednice razvoja“ i „zajednice kulturne razmene“, kineski lider odigrao je veliku ulogu u postojanom i dugoročnom razvoju Šangajske organizacije za saradnju.

Izjave kineskog predsednika objasnile su srž delanja Organizacije, omogućavajući njen razvoj i adekvatan razvoj regionalno upravljanja, kazao je Hao Deng, generalni sekretar Kineskog centra za izučavanje Šangajske organizacije za saradnju.

U svetlu dubokih globalnih promena, naročito posle pandemije koronavirusa, Predsednik Si je predložio Incijativu za globalni razvoj i Inicijativu za globalnu bezbednosti, koje su široko prihvaćene u međunarodnoj zajednici, uključujući zemlje-članice Organizacije.

BLIŽA SARADNJA

Na samitu Organizacije u Ćingdaou 2018. godine, Si je izjavio da kineska vlada podržava izgradnju uglednog prostora u tom gradu, gde građani mogu da na delu vide saradnju između Kine i Šangajske organizacije za saradnju.

Otad je Lokalni ugledni prostor privredne i trgovinske saradnje između Kine i Šangajske organizacije za saradnju u gradu Ćingdaou narastao u važan logistički centar sa živom teretnom železnicom.

Nastojanja Kine da promoviše razvoj Organizacije na poljima privrede i trgovine, kao i na poljima zdravstva i borbe protiv siromaštva, pomogle su stanovništvu različitih zemalja.

U okviru Organizacije članice su doživele značajan privredni razvoj, boljitak u kvalitetu života svojih građana i zbližavanje između sebe, što je privuklo pažnju i drugih država, kazao je Džang, generalni sekretar Organizacije.

Prošle godine Organizacije je pokrenula postupak za dodeljivanje punopravnog članstva Iranu, a status partnera za dijalog dodeljen je Saudijskoj Arabiji, Egiptu i Kataru.

Posvećena multilateralnosti, Organizacija se dosledno suprotstavlja hegemoniji, nadmenosti i siledžijštvu, i nikada neće dozvoliti da su pod njenim okriljem obrazuju klike, navodi Sinhua.

Da bi multilateralnost primenila u praksi, Organizacija deluje unutar svoje kontakt grupe za Avganistan i aktivno sarađuje sa međunarodnim i regionalnim ustanovama poput Ujedinjenih nacija, Udruženja nacija jugoistočne Azije (ASEAN) i Konferencije o merama za izgradnju poverenja i sadejstva u Aziji.

Organizacija takođe promoviše sinergiju između incijative „Jedan pojas, jedan put“ i razvojnih strategija različitih zemalja i inicijativa za regionalni razvoje, poput Evroazijske privredne unije.

Pritom, Šangajska organizacija za saradnju takođe poziva na poštovanje ciljeva i načela Povelje Ujedinjenih nacija i principa temeljnog savetovanja, zajedničkog doprinošenja i zajedničke dobrobiti, stvarajući novu platformu i model za multilateralnu saradnju u unapređenju globalnog upravljanja.

Prema rečima B.R. Dipaka, profesora Univerziteta Džavaharlal Nehru u Indiji, Šangajska organizacija za saradnju „se pokazala kao odličan primer multilateralnosti u 21. veku“ pomažući zemljama u razvoju da se njihov glas čuje u globalnim ustanovama i forumima.

SVETLA BUDUĆNOST

Ove se godine obeležava i 30. godišnjica diplomatskih veza između Kine i Kazahstana i Kine i Uzbekistana.

Tokom poslednje tri decenije, odnosi Kine sa svakom od ovih zemalja postojano su napredovali.

Si je posetio Kazahstan 2013, 2015. i 2017. godine, u okviru prvih koraka današnje incijative „Jedan pojas, jedan put“.

Od 2013, kinesko-kazahstanski odnosi su naglo uznapredovali u okviru Inicijative i donele osetnu dobrobit narodu obeju zemalja.

Godine 2021. završene su i puštene u pogon Vetroelektrana Džanatas i Hidroelektrana Turgusun – pored drugih projekata koje je Kina ostvarila u Kazahstanu. Već četiri godine zaredom, kazahstanska preduzeća učestvuju na Kineskoj međunarodnoj izložbi uvoza. U 2021, ukupna robna razmena između Kine i Kazahstana dostigla je 25.25 milijardi američkih dolara, što je 17.6 odsto više nego prethodne godine. Ekonomska saradnja dveju zemalja pokazala se otpornom čak i na teške globalne potrese poput pandemije.

Uporedo sa time su procvetali i kinesko-uzbekistanski odnosi. Dve države su ojačale međusobno političko poverenje, ostvarile plodnu praktičnu saradnju i uspostavile blisku koordinaciju u međunarodnim i regionalnim pitanjima.

Si je posetio Uzbekistan 2013. i 2016. godine. Potonja poseta obeležila je napredovanje međudržavnih odnosa u sveobuhvatno strategijsko partnerstvo. Otad je Kina najveći spoljnotrgovinski partner Uzbekistana i tržište koje prima većinu uzbekistanskog izvoza.

U okviru inicijative „Jedan pojas, jedan put“, Kina i Uzbekistan su ostvarile blisku saradnju na polju privrede i trgovine, ulaganja, energetike, transporta, poljoprivrede i međuljudske razmene, kao i brojne projekte poput Industrijskog parka Pengšeng i postrojenja za dubinsku preradu i proizvodnju staklenih ploča koju je finansirala kineska korporacija Ming Juan Silu.

I Kazahstan i Uzbekistan su važni učesnici incijative „Jedan pojas, jedan put“.

Pre više od 2.000 godina, Put svile povezivao je Aziju i Evropu, omogućavajući međusobno pomaganje i podučavanje između civilizacija Istoka i Zapada. Taj duh danas živi kroz inicijativu „Jedan pojas, jedan put“, još više zbližavajući članice Šangajske organizacije za saradnju.

Džuangdži Sun, direktor Instituta za Ruske, istočnoevropske i centralnoazijske studije pri Kineskoj akademiji društvenih nauka, veruje da će se, uporedo sa konceptima „zelenog Puta svile“ i „digitalnog Puta svile“, praktična saradnja između članica Šangajske organizacije za saradnju proširiti na „zeleni razvoj“, digitalnu ekonomiju i na druga polja u budućnosti.

Posle više od dve decenije razvoja, Organizacija nastavlja da teži bližoj saradnji. Kako se bliži samit u Samarkandu, očekuje se da će Šangajska organizacija za saradnju nastaviti da dosledno promoviše Duh Šangaja i još predanije radi na izgradnji bliže zajednice sa zajedničkom budućnošću, doprinoseći tako trajnom miru i opštem razvitku širom sveta.