On je na završnoj konferenciji posvećenoj lokalnom ekonomskom razvoju (LER) i primenjenim inovativnim pristupima i praksama u ovoj oblasti istakao da je LER jedna od najmladjih, ali i najvažnijih nadležnosti lokalne samouprave i da od njega zavisi ostvarenje kvalitetnih javnih usluga i u drugim oblastima.
Konferencija je organizovana je u okviru Programa „Podrška lokalnim samoupravama na putu ka EU – druga faza“, koji finansira Vlada Švedske.

„Postoji 118 jedinica za LER koje su važan deo lokalne administracije i koje imaju ulogu servisa i pokretača u procesu ekonomskog razvoja kroz vodjenje projekata i programa ekonomskog razvoja“, rekao je Tarbuk.

Istakao je da strateški plan SKGO za naredne četiri godine kao jedan od pet prioriteta prepoznaje upravo unapredjenje sprovodjenja lokalnih politika koje doprinose boljem privrednom ambijentu i povećanju ulaganja, razvoju turizma i boljoj perspektivi ruralnih područja.

„Planiramo da intenziviramo razvoj kapaciteta lokalne samouprave za sprovođenje aktivnosti u oblasti LER-a, zaposlenih u organizacionim jedinicama za LER, ali i u drugim organizacionim jedinicama lokalne uprave“, rekao je Tarbuk.

Najavio je da će posebna pažnja biti posvećena malim i nerazvijenim opštinama kojima je neophodna dodatna podrška, kako u sprovodjenju aktivnosti u oblasti LER-a, tako i u razvoju kapaciteta u lokalnoj upravi i finansiranju podrške lokalnoj privredi.

Aleksandra Vučetić iz Ministarstva privrede je istakla da je 2018. pokrenut portal za preduzetnike sa ciljem da bude efikasan info-servis za privredu, koji omogućava blagovremeno informisanje o različitim vidovima podrške uspostavljanju i unapredjenju poslovanja, uz afirmaciju i podsticanje razvoja preduzetništva u Srbiji.

„Tokom prošle godine portal smo unapredili i obogatili integracijom dva podsajta razvijana u saradnji sa privredom i medjunarodnim partnerima – Mali biznis informator i Startap portal“, rekla je Vučetić i dodala da je značajna odlična saradnje sa SKGO u prikupljanju relevantnih podataka sa lokalnog nivoa.