Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimoć je rekla da je ovogodišnji izveštaj pozitivan u odnosu na prethodne, i da je Srbija od 2015. do 2019. godine otvorila više od polovine pregovaračkih poglavlja sa EU.

„Srbija je prihvatila novu metodologiju Evropske unije bez obzira na probleme koje je prouzrokovala pandemija korona virusa i u ovoj godini otvorila dodatna pregovaračka poglavlja“, rekla je Joksimović.

Dodala je da njeno ministarstvo podržava lokalne samouprave i da je od značaja da SKGO učestvuje u formiranju i sprovodjenju programa za pridruživanje EU.

Šef sekretara za evorpske integracije i ekonomska pitanja EU Andrea Hohuber je izjavila da je u oktobru usvojen Godišnji izveštaj koji ukazuje na stanje u ključnim oblastima u kojima je reforma neophodna kako bi Srbija poboljšala standarde.

Ona je ocenila pozitivno inicijativu srpske vlade za reforme u oblasti vladavine prava i javne uprave i ekonomski napredak u lokalnoj samoupravi.

Hohuber je kazala da je Srbija ostvarila ograničeni napredak u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala u odnosu na prethodnu godinu, ali da se taj napredak mora pojačati.

„Srbija treba da osigura da lokalne samouprave igraju važnu ulogu u procesu evrointgracija“, rekla je Hohuber.

Predsednik SKGO Antonio Ratković podsetio je da je Vlada usvojila program reformi lokalne samouprave od 2021. do 2025. godine.

„Opšti cilj reforme jeste unapredjivanje kvaliteta usluga koje lokalna samouprava pruža grdjanima i privredi“, rekao je on.

Dodao je da je borba protiv korupcije ključno pitanje programa reformi, a većina lokalnih samouprava ima antikorupcijski plan, od kojih mnoge i telo za praćenje njegovih primena.

„SKGO je u oblasti manjinski prava sprovela niz aktivnosti koje finansira EU“, rekao je Ratković.

On je istakao da je formirano 10 mobilnih timova za inkluziju Roma i 36 projekata sa fokusom na zapošljavanje i antidiskriminaciju.

Ratković je podsetio da je Srbija korisnik IPARD programa EU, investicionog plana za Zapadni Balkan koji izdvaja sredstva od 14 milijardi evra za podršku unapredjenju poljoprivrede i ruralnom razvoju.

„Kroz saradnju SKGO i resornog ministarstva realizovan je veliki broj aktivnosti da bi se ovakav sistem finansiranja uspostavio na lokalnom nivou, kako bi lokalne samouprave konkurisale i koristile ova sredstva“, dodao je on.

„U oblasti upravljanja otpadom treba unaprediti primenu EU propisa i zatvoriti nesanitarne deponije i investirati u smanjenje stvaranja, separaciju i reciklažu otpada“, smatra Ratković.

Generalni sekretar SKGO Djordje Staničić je rekao da je proces evropskih integracija kolektivan proces i on podrazumeva saradnju lokalnih samouprava i nacionalne vlasti.

Staničić je ukazao na važnost postojanja institucionalnog mehanizma za za praćenje EU integracije, poput savetnika za evropske poslove u lokalnim samoupravama.

„Cilj i svrha ovih savetnika je da budu kanal komunikacije izmedju njihove lokalne samouprave, pokrajinskih i nacionalnih vlasti i EU predstavnika“, rekao je Staničić.

On je najavio godišnji skup lokalnih samouprava za 8. decembar gde će se govoriti o strategijama jačanja lokalne samouprave.
CEO VIDEO MATERIJAL MOŽETE PREUZETI OVDE:

  //