Predlogom o kreditnom zaduženju, koji je odobrilo Ministarstvo finansija, predviđeno je da se ta sredstva iskoriste za asfaltiranje 20 putnih pravaca, ulica i krakova ulica.

Opozicioni odbornici kritikovali su odluku navodeći da zaduživanje nije domaćinsko ponašanje, te da je u pitanju “predizborni kredit”, a da građani nisu imali nikakve koristi ni od zajma od 180 miliona dinara uzetog prošle godine.

Gradonačelnik Nihat Biševac ocenio je da je Novi Pazar jedan od najmanje zaduženih gradova u Srbiji i da će zaduženost, računajući i novi kredit, biti 14 odsto.

“Ekonomska situacijau svetu je teška, ali pored svega trudimo se da budžet bude realan, da raste iz godine u godinu, a da sredstva budu iskorišćena po prioritetima, u korist građana. Potrebe građana su sve veće, grad se širi, raste broj stanovnika”, poručio je Biševac.

Glasovima većine usvojena je i prva izmena budžeta za 2023. godinu kojom je predviđeno da se u gradsku kasu slije 3,64 milijarde dinara, dok su planirani rashodi 3,81 milijardu dinara, odnosno, budžetski deficit od 167 miliona dinara.

Lokalni parlament prihvatio je ostavku Glavnog urbaniste Safeta Nukovića koju je, nakon godinu dana na toj poziciji, podneo iz ličnih razloga. Novi urbanista, na ovoj sednici Skupštine, nije imenovan.

Usvojena je odluka o davanju dve kancelarije, koje trenutno koristi “Gradska čistoća”, Fondu za razvoj i inicijativa da se državno zemljište u Selakovcu pribavi u vlasništvo grada kako bi se, kako je objašnjeno, gradili objekti javne namene, među kojima je i srednja škola.

Predlozi opozicije da se, između ostalog, raspravlja i o izgradnji škole u Šutenovcu, vršnjačkom nasilju, unapređenju putne, komunalne i energetske infrastrukture, osnivanju još jedne gimnazije, srednje škole unutrašnjih poslova i pomoći penzionerima, nisu uvršteni u dnevni red.