Predlogom o kreditnom zaduženju predviđeno je da se ta sredstva iskoriste za asfaltiranje 20 putnih pravaca, ulica i krakova ulica.

Zbog toga je predviđena i prva izmena budžeta za 2023. godinu kojom je predviđeno da se u gradsku kasu slije 3,64 milijarde dinara, dok su planirani rashodi 3,81 milijardu dinara, odnosno, budžetski deficit od 167 miliona dinara.

Pred odbornicima će se naći i ostavka Glavnog urbaniste Safeta Nukovića koju je, nakon godinu dana na toj poziciji, podneo iz ličnih razloga.

Lokalni parlament razmatraće i predloge odluka o izmenama planova generalne regulacije za deo Ćukovca i potes oko Opšte bolnice i Gradskog stadiona.

Na dnevnom redu su i predlozi za imenovanja članova školskih odbora, kao i odluka o davanju dve kancelarije, koje trenutno koristi “Gradska čistoća”, Fondu za razvoj.