U završnom računu prikazano je da se tokom 2020. godine u gradsku kasu ukupno slilo nešto više od 2,9 milijardi dinara, odnosno 97,6 odsto od planiranih prihoda.

Sa druge strane, rashodi su iznosili preko tri milijarde, što je oko 97 odsto od toga koliko je bilo planirano u budžetu.

Pred odbornicima će se naći i Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2022. godinu kojim su predviđene tri vrste subvencija – za samozapošljavanje, zapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih i troškova kamata.

Za te subvencije je u budžetu planirano 15 miliona dinara, a planirano je da njima bude obuhvaćene 64 osobe ili privredna subjekta.

Lokalni parlament raspravljaće i o planovima i programima rada javnih ustanova u ovoj godini, o kadrovskim promena u upravnim i nadzornim odborima pojedinih ustanova i preduzeća, kao i skupštinskim telima.

Na dnevnom redu se nalazi i odluka o imenovanju predsednika i članova Gradske izborne komisije.