Skupština slobodne Srbije zahteva poništavanje Vladine Uredbe o prostornom planu “koju je platila kompanija Rio Sava” i na osnovu koje je izvedena prenamena poljoprivrednog zemljišta u gradjevinsko, navedeno je u saopštenju.

“Drugo, tražimo moratorijum na svaki novi rudarski projekat sve do donošenja Zakona o odgovornom rudarenju, u kojem će se ova oblast potpuno urediti jasnim i transparentnim procedurama učešća relevantnih ministarstava, ekoloških udruženja, kao i stručne i naučne javnosti”, istaknuto je uz objašnjenje da se na ovaj način mogu potencijalno ostvariti projekti koji ne nose rizik za dugoročni opstanak i prosperitet stanovnistva.

Treći zahtev je otvaranje svih ugovora koje je država Srbija potpisala sa kompanijama koje planiraju ili već rade unutar granica zemlje, a nanose veliku štetu životnoj sredini i zdravlju gradjana.

Pored toga, zatraženo je povlačenje svih policijskih prijava gradjanima koji su učestvovali u blokadama, budući da su ti gradjani koristili svoja Ustavom garantovana prava i nisu bili u prekršaju, saopštila je Skupština slobodne Srbije.