Za nove sudije predloženi su sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu Munir Jusović, sudijska pomoćnica u Višem sudu u Novom Pazaru Emina Krkušić i sudijska pomoćnica Prvog osnovnog suda u Beogradu Lela Rajović.

Jusović je rođen 1984. godine u Tutinu, Pravni fakultet završio je 2009. godine u Novom Pazaru, a pravosudni ispit položio je pet godina kasnije.

Pripravnički staž obavio je u Višem sudu u Novom Pazaru, a 2015. godine je zasnovao radni odnos kao sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu, uz petomesečni angažman u Višem tužilaštvu kao saradnik krajem 2018. i početkom 2019. godine.

Inače, VSS je i na prethodnom konkursu za izbor novih sudija Osnovnog suda predložio Jusovića, ali je njegovu i kandidaturu Aladina Madžovića, bez obrazloženja, osporila narodna poslanica Srpske napredne stranke (SNS) Jelena Žarić Kovačević.

Zbog toga oni u danu za glasanje nisu izabrani za sudije.

Krkušić je rođena 1991. godine u Novom Pazaru, gde je 2014. godine završila Pravni fakultet, a pravosudni ispit položila je tri godine kasnije.

Nakon obavljenog pripravničkog staža u Višem sudu, počela je da radi na mestu sudijskog pomoćnika u tom sudu, a od 2020. godine je polaznik Pravosudne akademije.

Od septembra prošle godine je angažovana u Višem sudu na izradi presuda i rešenja u predmetima krivične materije.

Rajović je rođena 1989. godine u Novom Pazaru, a Pravnik fakultet u Beogradu završila je 2013. godine. Pravosudni ispit položila je 2017. godine, a pripravnički staž obavila je u Višem sudu u Beogradu i Prvom osnovnom sudu u tom gradu.

Od aprila 2017. godine radi kao sudijski pomoćnik u Prvom osnovnom sudu u Beogradu.

Osnovni sud u Novom Pazaru, računajući i predsednika Edina Hodžića, ima 18 sudija.